Management de mediu

S.C. CEPROMIN S.A. are certificare in sistemul de management de mediu ISO 14001 din anul 2010.

S.C. CEPROMIN S.A., firma cu  experienta, efectueaza activitati de Cercetare – dezvoltare, proiectare, servicii tehnice in domeniul resurselor minerale, industriei, constructiilor, infrastructurii si protectiei mediului.

Se formuleaza politica de mediu in deplin acord cu politica referitoare la calitate, cu natura impactului asupra mediului ale activitatilor de cercetare – proiectare.

ANGAJAMENT

  • Implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului de management de mediu in organizatie si prevenirea poluarii prin proiectele si studiile promovate;
  • Conformarea cu cerintele legale, cu normativele tehnice specifice si considerarea aspectelor de mediu identificate pentru fiecare proiect elaborat;
  • Stabilirea obiectivelor si tintelor de mediu corespunzatoare aspectelor de mediu identificate in activitatea de cercetare/ proiectare, analiza permanenta a acestora.

ACTIUNI PENTRU VIITOR

  • Implementarea, mentinerea si adaptarea permanenta a politicii de mediu.
  • Comunicarea politicii intregului personal, colaboratorilor si partilor interesate.
  • Asigurarea disponibilitatii pentru public a politicii de mediu.
  • Asigurarea resurselor necesare implementarii, mentinerii si imbunatatirii sistemului de management al mediului.