Documentatii pentru obtinere avize si acorduri

CEPROMIN S.A. executa documentatii pentru obtinere avize si acorduri de mediu, avize si autorizatii de gospodarire ape:

 • Documentatii pentru obtinere avize si autorizatii de gospodarire ape
 • Documentatii pentru obtinere avize si acorduri de protectia mediului
 • Studii de impact (RIM)
 • Studii de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apa (SEICA)
 • Bilanturi de mediu (BM)
 • Raport de mediu (RM)
 • Raport de amplasament (RA)

Firma noastra dispune de o baza mare de date cu privire la obiectivele miniere, o vasta experienta in domeniu si personal cu un inalt grad de calificare, fiind de-a lungul timpului una dintre cele mai importante firme din Romania din domeniul proiectarii in minerit.

Cateva documentatii mai importante executate in ultima perioada:

 • Bilanț de mediu nivel I, bilanț de mediu nivel II, raport la bilanțul de mediu nivel I și II pentru Sucursala ELECTROCENTRALE Deva
 • Raport de mediu pentru „Planul Urbanistic General al comunelor Vețel și Tomești, jud. Hunedoara”
 • Plan de gestionare a deșeurilor pentru „Exploatarea minereurilor polimetalice din perimetrul Băița, jud. Bihor”
 • Raport la studiul de impact asupra mediului pentru „Amenajare lac de agrement cu exploatarea prealabilă a nisipului și pietrișului, loc. Zimandu Nou, jud. Arad”
 • Studiu de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă (SEICA) pentru „Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Craiva, Județul Arad”