Calitate

CEPROMIN S.A are certificare in sistemul de management al calitatii ISO 9001 din anul 2005.

POLITICA REFERITOARE LA CALITATE

SC CEPROMIN SA, firmă cu experienţă, execută activităţi de Cercetare- dezvoltare, proiectare, servicii tehnice in domeniul resurselor minerale, industriei, constructiilor, infrastructurii si protectiei mediului.

EXIGENŢE ALE CALITĂŢII

Procesele desfăşurate în organizaţie, competenţa personalului, competenţa colaboratorilor precum si procedurile specifice sunt factori care compun calitatea proiectelor/studiilor executate.

Se acordă o atenţie deosebită relaţiei cu clienţii şi cu ceilalţi parteneri.

OBIECTIVE

Obiectivul principal este menţinerea pe piaţa a activităţii de cercetare şi proiectare cu respectarea cerinţelor legale.

ANGAJAMENTUL DIRECTORULUI

Implementarea, menţinerea şi înbunătăţirea sistemului de management al calităţii aplicând principiul de conducere prin obiective.

ACŢIUNI PENTRU VIITOR

1. Comunicarea in cadrul organizaţiei a importantei satisfacerii cerintelor clientului, periodic si prin analizele de management.

2. Crearea unui cadru adecvat pentru stabilirea obiectivelor generale si pe funcţii relevante

3. Comunicarea politicii in organizatie, la colaboratori şi adecvarea ei continuă.

4. Asigurarea resurselor necesare pentru implementarea, menţinerea şi înbunătăţirea Sistemului de Management al Calitatii.