Cercetare

CEPROMIN Deva executa lucrari de cercetare pentru preparare minereuri, deseuri miniere (halde de steril, iazuri de decantare), zguri, cenusi, epurare ape din zone industriale.

Unele dintre cele mai importante lucrari de cercetare realizate în ultimii ani:

Cercetări privind noi procedee pentru îmbunătățirea tehnologiilor de tratare și pentru tratarea recuperativă a apelor de mină provenite din industria extractiva a minereurilor neferoase

Proiect finanțat în cadrul Programului Operațional  Competitivitate și realizat în colaborare cu INCD ECOIND București.

Proiectul a avut ca scop în primul rând îmbunătățirea tehnologiilor de tratare a apelor de mină. De asemenea, proiectul propune abordarea posibilităților de recuperare a compușilor utili din ape de mină, pe lângă tehnologiile de tratare.

Cercetări pentru epurarea apelor de la Boița Hațeg cu ajutorul stației pilot modulare aflată pe amplasamentul de la Roșia Montană

Reactiile de baza ale procesului de tratare cu var a apelor acide, pentru neutralizarea aciditătii si precipitarea metalelor grele (Fe3+, Mn2+, Zn2+, Cu2+, Ni2+, Cd2+, etc) sub forma de hidroxizi metalici insolubili, sunt :

Precipitarea metalelor (ca hidroxizi) si neutralizarea aciditatii cu lapte var:

(M = Mg2+, Mn2+, Fe2+, Fe3+, Al3+, Zn2+, Ni2+, etc.)

Mn+ + Ca(OH)2 → M(OH)n↓ + Ca2+

SO4 2-+ Ca2+ + 2H2O →CaSO4•2H2O↓

 Precipitarea etringitului

3Ca(OH)2 + 3CaSO4 + 2Al(OH)3 + 25H2O → 3CaO•3CaSO4•Al2O3•31H2O↓

 Carbonatarea (corectia pH-ului)

Ca2+ + CO2 + 2OH → CaCO3↓ + H2O

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca2+ + 2HCO3

Experimentarile pentru epurarea apei de mina de la Boita Hateg au avut ca scop determinarea conditiilor optime de lucru in flux continuu utilizand instalatia pilot existenta pe amplasamentul de la Rosia Montana.

Din instalatie rezulta o apa care se incadreaza in valorile admise de NTPA 001-2005 si un namol care se depoziteaza intr-un depozit conform pentru deseuri de acest gen.