Despre noi

CEPROMIN S.A. este o companie care are la baza o traditie de peste 50 de ani in domeniul cercetarii si proiectarii miniere. Firma desfasoara activitatati in urmatoarele domenii:

CEPROMINCercetare, inginerie tehnologica si proiectare

  • Elaborare tehnologii de exploatare a zacamintelor miniere si de preparare a minereurilor;
  • Intocmire studii de fezabilitate, studii economice, studii de organizare a productiei, studii de informatica in domeniul minier, oferte tehnice pentru exploatarile miniere si de preparare a minereurilor;
 • Elaborare tehnologii de valorificare a deseurilor miniere (din halde de steril si iazuri de decantare) si metalurgie (cenusi, zguri) in industria materialelor de constructii si de ecologizare a terenurilor eliberate de aceste deseuri;
 • Mecanizarea si automatizarea proceselor industriale;
 • Instalatii electromecanice, termoenergetice, de transport, alimentari si epurari ape;
 • Elaborare de tehnologii pentru protectia si ameliorarea calitatii factorilor de mediu, reabilitarea zonelor afectate de activitati industriale, monitorizarea factorilor de mediu;
 • Inginerie tehnologica, proiectare si expertizare pentru constructii industriale, civile si sociale, pentru drumuri si poduri, halde si iazuri de decantare, regularizari de rauri
 • Întocmire documentații și proiecte tehnice pentru:
 • Elaborarea de studii geotehnice si hidrogeologice; studii de evaluare a starii de siguranta pentru iazurile de decantare, masuratori geo-topo etc.
 • Determinari caracteristici de compactare, umiditate, granulometrie, incercari Proctor pentru terasamente diguri/baraje si drumuri;
 • Efectuare analize fizico-chimice, mineralogice, geochimice si structurale pentru minereuri si produse miniere, analize si elaborari de standarde; analize fizico-chimice pentru factorii de mediu (apa, aer, sol);
 • Consultanta de specialitate in domenii ca: extractia si prepararea minereurilor, hidrometalurgie, chimie, geologie, constructii civile si inductriale, mecanica etc.
 • Softuri specifice pentru activitatea de extractie a minereurilor si protectia mediului.

Atestări ale firmei CEPROMIN S.A.:

 • Asociația Română de Mediu 1998 – Certificat de atestare Seria RGX nr. 274/15.06.2022 – Expert atestat – nivel principal pentru studii de mediu: RIM-2, RIM-3, RIM-6, RIM-11b, RA-6;
 • Ministerul Mediului şi Pădurilor – Ministerul Mediului şi Pădurilor – Certificat de atestare nr. 25/15.11.2021 pentru elaborarea documentaţiilor SEICA și pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor;
 • Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale – Certificat de atestare nr. 1050/30.05.2012 pentru elaborarea documentaţiilor geologice, tehnice şi tehnico-economice pentru activităţi miniere, închideri de mine/cariere

Certificat de atestare studii de mediu

Certificat de atestare documentatii de ape

Atestare ANRM