Despre noi

Domenii principale de activitate ale firmei CEPROMIN S.A. Deva:

CEPROMINCercetare, inginerie tehnologica si proiectare pentru:

  • Elaborare tehnologii de exploatare a zacamintelor miniere si de preparare a minereurilor
  • Intocmire studii de fezabilitate, studii economice, studii de organizare a productiei, studii de informatica in domeniul minier, oferte tehnice pentru exploatarile miniere si de preparare a minereurilor
  • Elaborare tehnologii de valorificare a deseurilor miniere (din halde de steril si iazuri de decantare) si metalurgie (cenusi, zguri) in industria materialelor de constructii si de ecologizare a terenurilor eliberate de aceste deseuri
  • Mecanizarea si automatizarea proceselor industriale
  • Instalatii electromecanice, termoenergetice, de transport, alimentari si epurari ape
  • Elaborare de tehnologii pentru protectia si ameliorarea calitatii factorilor de mediu, reabilitarea zonelor afectate de activitati industriale, monitorizarea factorilor de mediu
 • Inginerie tehnologica, proiectare si expertizare pentru constructii industriale, civile si sociale, pentru drumuri si poduri, halde si iazuri de decantare, regularizari de rauri
 • Intocmire documentatii pentru obtinere licenta/permis de exploatare pentru cariere si balastiere
 • Intocmire documentatii si proiecte tehnice de inchidere a minelor, inclusiv de refacere a mediului afectat de activitatile desfasurate
 • Intocmire documentatii pentru obtinere acorduri si autorizatii de mediu: studii de impact, bilanturi de mediu, studii de evaluare a riscului
 • Intocmire documentatii pentru obtinere avize si autorizatii de gospodarire a apelor
 • Elaborarea de studii geotehnice si hidrogeologice; studii de evaluare a starii de siguranta pentru iazurile de decantare, masuratori geo-topo etc.
 • Determinari caracteristici de compactare, umiditate, granulometrie, incercari Proctor pentru terasamente diguri/baraje si drumuri.
 • Efectuare analize fizico-chimice, mineralogice, geochimice si structurale pentru minereuri si produse miniere, analize si elaborari de standarde; analize fizico-chimice pentru factorii de mediu (apa, aer, sol)
 • Ofera consultanta de specialitate in domenii ca: extractia si prepararea minereurilor, hidrometalurgie, chimie, geologie, constructii civile si inductriale, electronica, electrotehnica, mecanica etc.
 • Softuri specifice pentru activitatea de extractie a minereurilor si protectia mediului.

Atestări:

 • Ministerul Mediului şi Pădurilor Certificat de înregistrare înscris la Registrul Naţional al Elaboratorilor de Studii pentru Protecţia Mediului la poziţia nr. 372/15.04.2016 pentru: RM (Raport de Mediu), RIM (Raport Impact Mediu), BM (Bilant de Mediu), RA (Raport de Amplasament)
 • Ministerul Mediului şi Pădurilor – Ministerul Mediului şi Pădurilor – Certificat de atestare nr. 57/16.10.2015 pentru elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor
 • Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale – Certificat de atestare nr. 1050/30.05.2012 pentru elaborarea documentaţiilor geologice, tehnice şi tehnico-economice pentru activităţi miniere, închideri de mine/cariere
 • Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei – Atestat tip Bp nr. 9204/12.08.2013 pentru “proiectare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV